• شناخت تفاوت های شخصیتی بر اساس نماد های اسطوره ای

 • درون هر يك از ما كه زن يا مرد هستيم، زنانگی و مردانگی پنهان وجود دارد كه در جهتگيری زندگی ما بسيار تعيين كننده و موثر هستن؛ دانستن اين مهم كه اكنون زنانگی و مردانگی درونی ما در چه وضعيتی قرار دارند بعضا اهميتی فراتر از چكاپ های ساليانه دارند چرا كه از سمت يكايك ما كمتر ديده و شنيده شده اند....به تعادل رساندن و حفظ اين بخش وجودی كمك شايانی در ارامش درونی ما خواهد كرد.

 • هزینه ثبت نام در دوره : 1,500,000 ریال

  لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/7/16
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/7/19 تاریخ پایان دوره : 1398/7/19
  • شناخت تفاوت های شخصیتی بر اساس نماد های اسطوره ای
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان